PhotonEurope
Zpět k nakupování

Video workshopy

SQL Error: SELECT command denied to user 'ucl_prod'@'roger.dousa.org' for table 'products_description'
Q: SELECT product_id FROM products_description WHERE language = 'cz' AND path = 'zaklady-ovladani-fotoatelieru'